Dinsdag 19 september 2023

 

 

 

Bezoek aan de “ Sint Paulus Kerk in Antwerpen “

 

 

 

 

 

Antwerpen heeft een groot aantal prachtige kerken in zijn stad.

 

Eén van deze parels is in alle geval de Sint Paulus kerk, die met zijn barokke interieur op zichzelf reeds een museum is en kan wedijveren met de mooiste kerken in het buitenland.

 

 

Wij bieden een gegidst bezoek aan, zodat we deze parel kunnen bewonderen onder de leiding van experten ter zake.

 

 

 

 

Wanneer: Dinsdag 19 september start om 14.30u

Waar: Sint-Pauluskerk, samenkomst aan de ingang op de Veemarkt

in Antwerpen

Hoe: Iedereen komt op eigen krachten

Inkom: 12 € leden (16 € niet-leden)

Om te weten met hoeveel gidsen we moeten werken, vragen we op

voorhand in te schrijven vóór 11 september op rekening

nr BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds Schilde

Info: achiel.ossaer@skynet.be Tel 03 383 39 03