MISSIONAIR STERZINGEN 2020

 

 

     Voor de 35ste maal slaan het Davidsfonds en de vormsel-cathechese van 's- 

     Gravenwezel en Schilde-Bergen  de handen in elkaar en komen zij de straat op    

     om uw steun te vragen voor de projecten van onze dorpsgenote  Annemie De

     Vocht in Tecpan, Guatemala.

 

     Op zaterdag  4  januari  2020  van 13.30 u  tot 16 u  zullen de jonge

     sterzangers hun ronde doen in de straten van ‘s-Gravenwezel ten voordele

     van de projecten.

     Om 17 u. nemen de sterzangers deel aan de speciale misviering in de Sint

     Catharinakerk  te ‘s-Gravenwezel. 's Avonds kan u genieten van een

     persoonlijke serenade door een groep volwassen sterzangers die zich bij u

     thuis aanbieden met een origineel repertoire driekoningenliederen.

     Aanmelden voor een avondserenade kan bij Christine  De Vocht op

     telefoonnummer 03/658 77 29.

 

     Zondag  5  januari  2020  om 11 u zijn de  sterzangers  ook op post in de

     misviering  van de Witte Kerkgemeenschap te  Schilde- Bergen.

 

     WAAR WORDT UW GELD VOOR GEBRUIKT?

     Ook in 2020 zijn er verschillende projecten waarvoor Annemie zich inzet.

     - in de middelbare school NUFED in San Jose in Tecpan zijn er 125 studenten

     van verschillende provincies. Ze zijn allen intern.

     De directeur is heel gedreven maar heeft niet genoeg middelen om alle

     problemen aan te pakken.  

     Daarnaast zijn de meeste klaslokalen, de keuken, de refter, de slaapzalen en

     de toiletten toe aan vernieuwing.

     Bovendien zijn er te weinig onderwijzers.

     Met uw geld,  in samenwerking met de gemeente Tecpan,  kunnen we de

     school opknappen en 5 onderwijzers een salaris geven.

     - veel leerlingen met potentieel beschikken niet over de middelen om het

     middelbaar onderwijs aan te vangen. Met uw geld kunnen we studiebeurzen

     geven.

     Elke studiebeurs bedraagt 20 euro per maand. Dat bedrag is voldoende om in

     de grootste kosten tegemoet te komen: inschrijvingsgeld, maaltijden,boeken

     en collegebijdrage.

 

     Als u Annemie De Vocht wil steunen,  kan u een bijdrage storten op  

     rekeningnummer: BE 57 4037 0680 6135 van het Davidsfonds Schilde met

     vermelding: Tecpan, Guatemala.

 

     Voor giften vanaf 40 euro kan u een fiscaal attest bekomen indien u overschrijft

     via het nummer:BE 82 0000 9019 7468 van Scheut- ontwikkelingssamenwerking 

     met vermelding: ‘Annemie De Vocht 12  502003’.