Vrijdag 4 december 2020

 

UITGESTELD vanwege Covid-19 !

 

 

Open Poortje:

 

 

Centrum voor Kinderzorg en gezinsondersteuning.

 

In december, kerstmaand, willen we even stilstaan bij diegenen die onze hulp nodig hebben.

 

Het Open Poortje begeleidt gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, waar pedagogische en andere problemen het welzijn van het gezin ondermijnen.

 

Via thuisbegeleiding, groepsgerichte trainingsmodules en residentiële opvang van kinderen probeert het Open Poortje het gezinswelzijn te herstellen.

 

Het Open Poortje heeft een erkenning onder Kind en Gezin en onder jongerenwelzijn.

 

De heer Arnold Schaeck, directielid en verantwoordelijke voor  de dagelijkse werking zal ons rondleiden en laten kennis maken met de vele mooie initiatieven die er verwezenlijkt worden binnen de grenzen van onze gemeente.

 

 

 

Waar: Open Poortje, Puttenhoflaan 25 – 2970 Schilde

Wanneer: vrijdag 4 december 2020 om 13.50 u

Deelname door 15 € over te schrijven Op rek. BE 57 4037 0680 6135

Van DF Schilde, ten laatste op vrijdag 27 november 2020

Dit bedrag wordt integraal geschonken aan dit goede doel.

Info: annemie.vergote@gmail.com. Tel 03 383 27 11

Volg de opgelegde instructies in verband met het dragen van mondmaskers tegen COVID 19