Zaterdag 6 januari 2018

 

 

 

Missionair Sterzingen

 

 

 

Voor de 33ste maal slaan het Davidsfonds en de vormselcatechese van         ’s-Gravenwezel en Schilde-Bergen de handen samen en komen zij de straat op om steun te vragen voor de projecten van dorpsgenote Annemie De Vocht in de streek van Tecpan, Guatemala.

 

 

De jonge sterzangers trekken door weer en wind en nemen om 17 uur deel aan de eucharistieviering. ’s Avonds kan je genieten van een persoonlijke serenade door een bende volwassen sterzangers die zich bij u thuis aanbieden met Driekoningenliederen.

 

 

Zondag 7 januari in de mis van 11 uur in Schilde-Bergen zullen de Drie Koningen ook aanwezig zijn.

 

 

Al het ingezamelde geld wordt besteed aan projecten die de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbeteren. Er zijn verschillende projecten aangevraagd. Vooral het steunen van studenten is zeer belangrijk. Door het geven van studiebeurzen is het mogelijk dat de kinderen na het zesde leerjaar verder studeren.

 

Als u Annemie De Vocht in Guatemala wil steunen, kan u een bijdrage storten op rekening BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds met vermelding “Tecpan Guatemala”.

 

 

Voor giften vanaf 40 € kan u een fiscaal attest bekomen door te storten op het nummer:  Scheut-Ontwikkelingssamenwerking BE82 0000 9019 7468

 

Met vermelding “Annemie De Vocht 12 502 003”