Dinsdag 8 mei 2018

 

 

 

Pastoriegesprek: “Is het basisinkomen gedoemd een utopie te blijven?” Argumenten pro en contra de invoering van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.                                                                                                                               

 

Lezing  door Prof. Dr. Walter Van Trier, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen UGent.

 

“Als ‘iedereen’ €1000 per maand krijgt zonder dat daar enige voorwaarde aan verbonden is, wat zou jij daarvan denken? De discussie over het universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen was de voorbije jaren niet uit de lucht. In verschillende landen plant men experimenten, die willen nagaan wat zo’n voorstel in de realiteit als effecten zou hebben. Ook in België discussiëren politici en wetenschappers over deze idee. Sommigen zien het als een alternatief voor de huidige sociale zekerheid. Maar de idee kent ook felle tegenstanders, onder andere omdat men ‘iets geeft voor niets’.  Daarnaast zijn er uiteraard vragen over de betaalbaarheid. Is deze idee gedoemd om een utopie te blijven of zijn er mogelijkheden van praktische realiseerbaarheid.”

 

 

 

Walter Van Trier is doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven). Hij was als onderzoeker verbonden aan zowel de UFSIA, KU Leuven als U Gent.

 

Sinds 2015 is hij als gastprofessor verbonden aan de Vakgroep Sociale Economie van de Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Gent.

 

 

 

Waar: Pastorie St. Guibertus, Puttenhoflaan 10, Schilde

Wanneer: dinsdag 8 mei  2018 om 20 uur.

Inkom: € 7

Info: Gaby Hensbergen 03 383 28 81 of Chris Danneels 03 383 40 65 of e-mail: renee.chris@belgacom.net