Dinsdag 9 januari 2018

 

 

 

Pastoriegesprek: “Interculturele empathie”. Niet vanzelfsprekend maar meer dan ooit nodig.                                                                                                                               

 

Lezing  door Ann Huybrechs, Intercultureel (conflict) bemiddelaar en freelance docent/teamcoacher ‘Interculturele- en migratie mecha-nismen’.

 

De wereld ziet er niet overal en voor iedereen hetzelfde uit. Dus is het logisch dat mensen die wereld ook verschillend ervaren en die (verschillende) ervaringen met elkaar delen. Deze wereld en hun rol/positie binnen deze wereld interpreteren en daar betekenis aan geven doen mensen niet in hun eentje maar samen, in gemeenschap. Het is dus logisch dat zij daar dan ook sterk gemeenschappelijke conclusies uit trekken over hoe met die wereld en met elkaar binnen die wereld moet worden omgegaan.

 

Als zeer grote groepen mensen het onderling grotendeels eens zijn over die omgangsvormen en van wat als waardevol wordt beschouwd in de onderlinge relaties en situaties die zich stellen, zijn deze zaken geen onderwerp van gesprek maar zo vanzelfsprekend dat het gedeelde uitgangspunten van gesprekken zijn. Op dat niveau van opvattingen over ‘wat hoort’ en ‘wat niet hoort’ worden deze dus nog moeilijk gezien als opvattingen en zijn mensen dus, ook gemeenschappelijk, doorgaans redelijk blind voor het niet zo vanzelfsprekende ervan voor mensen die, eveneens in gemeenschap, andere ervaringen deelden en dus tot andere, maar voor hen even vanzelfsprekende, conclusies kwamen of ‘met de paplepel’ meekregen.

 

Om wederzijdse ‘interculturele empathie’ te vergroten binnen een steeds superdiverser wordende wereld en samenleving zullen we dus met zijn allen meer oog moeten krijgen voor onze eigen en andermans ‘blinde vlekken’ in de ‘bril’ waarmee we naar de wereld, onszelf en elkaar kijken.

 

Gelukkig hoeven we niet alles van elkaar te begrijpen en het over alles eens te zijn om op een voor iedereen aanvaardbare, want universeel als humaan aangevoelde, manier vreedzaam samen te kunnen leven.

 

Ann Huybrechs studeerde in 1973 af als jurist en is momenteel Intercultureel (conflict) bemiddelaar en freelance docent/teamcoacher ‘Interculturele- en migratiemechanismen’. 

 

 

 

Waar: Pastorie St. Guibertus, Puttenhoflaan 10, Schilde

Wanneer: dinsdag 9 januari  2018 om 20 uur.

Inkom: € 7

Info: Gaby Hensbergen 03 383 28 81 of Chris Danneels 03 383 40 65 of e-mail: renee.chris@belgacom.net