Pastoriegesprek: “Veerkracht door verbinding”. Autonomie, ratio en verzakelijking in de zorg versus “convivialiteit”.                                                                                                                                

 

 

 

Lezing  door Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro.

 

 

 

In onze samenleving zien we een sterke nadruk op het individu als vertrekpunt van alles. In de maakbare samenleving maakt het atomaire “ik” rationele keuzes, bijna als een Robinson Crusoë. Zorg evolueert in die context naar een “marktproduct”, dat je als een klant kiest en keurt. Slaat de slinger te ver door? Volgens de joodse filosoof Levinas wordt je leven gemaakt in de ontmoeting met de ander die jou oproept tot engagement. Solidariteit is eigen aan de zorg. Hoe technisch zorg soms ook is, het gaat altijd om een vorm van bejegening. Kritische zin tegenover het huidige mensbeeld is geboden. Het ‘ik’ kan maar een plaats krijgen dankzij die openheid op de ander.

 

 

 

Peter Degadt studeerde rechten, filosofie en rechtsfilosofie aan de KU Leuven en de Sorbonne in Parijs. Sinds 2007 is hij gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, koepelorganisatie van algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Hij is tevens voorzitter van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen,  lid van de Strategische Adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en gastdocent bij het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de KU Leuven. Voordien was hij onder meer kabinetschef bij verschillende ministers, directeur personeelsbeleid van UZ Leuven en algemeen directeur van AZ Sint-Lucas in Gent.

 

 

 

Waar: Pastorie St. Guibertus, Puttenhoflaan 10, Schilde

Wanneer: dinsdag 14 november  2017 om 20 uur.

Inkom: € 7

Info: Gaby Hensbergen 03 383 28 81 of Chris Danneels 03 383 40 65 of e-mail: renee.chris@belgacom.net