Dinsdag 18 oktober 2022

 

 

 

Hernieuwbare energie, ja maar ...

 

Een onderwerp dat actueler is dan ooit!

 

 

 

Jozef Ongena, doctor in de fysica, geeft een helder inzicht in het huidige energievraagstuk en in de toekomstperspectieven van de energievoorziening. Hij schetst de verschillende methodes van energieopwekking met hun voor- en nadelen. Hij staat ook stil bij welke rol Europa kan spelen om de wereldwijde uitstoot te verminderen?

 

 

 

Wanneer: dinsdag 18 oktober 2022 om 20:00 u

Waar: Dorpshuis, Kerkstraat 24 te 2970 's-Gravenwezel

Inkom: € 10 Leden  ( nog niet leden € 12)

Info:  Ivo Vos - vos.ivo@hotmail.com