Zondag 24 maart 2019

 

 

 

Huldiging Laureaten Junior Journalist

 

 

 

Ieder jaar worden de lokale scholen in beide deelgemeenten aangeschreven om opstellen te schrijven rond een bepaald thema. Dit jaar is het thema: “Meesterschap”.

 

Jong schrijverstalent  wordt na een eerste selectie door de lokale scholen verder gerangschikt  door een eigen jury. De besten komen in aanmerking voor de prijzen gesponsord door de gemeente, de schepen van cultuur en Davidsfonds Schilde. De plechtige huldiging van de laureaten en de prijsuitreiking  wordt ondersteund door een opreden van de Muziekacademie, en door een lezing van Helena Daelman , die komt spreken over hoe ze jeugdschrijfster werd.

 

 

 

 

Waar: Dorpshuis, Kerkstraat, 24, 2970 ’s-Gravenwezel

Wanneer: Zondag 24 maart om 11.00u

Inkom: gratis

Info: achiel.ossaer@skynet.be Tel 03 383 39 03