Davidsfonds is een Vlaams, christelijke cultuurbeweging die ijvert voor een Vlaamse identiteit, christelijke spiritualiteit en volksontwikkeling.
De vereniging is ongebonden en onafhankelijk.
Activiteiten:
Organiseren van plaatselijke boekenbeurs, missionair sterzingen (met ontwikkelingssamenwerking), voordrachten (sociaal, Vlaamse problemen, christelijke spiritualiteit), bezoeken aan musea, industriebezoeken, ochtendwandelingen, culturele en natuurwandelingen, muziek beluisteren, concerten, toneel, bidden en zingen bij de plaatselijke Mariakapelletjes, St.-Lutgardisviering, colloquia, auto-fietszoektochten, tentoonstellingen, cursussen Davidsfonds Academie, jaarlijks ledenfeest.
Niet-leden kunnen deelnemen mits hogere bijdrage voor de activiteiten.
Uitgave van tweemaandelijks plaatselijk ledenblad.

 

U kan hier informatie vinden over onze activiteiten.