Donderdag 15 februari 2024

 

 

Hemel, Hel en Vagevuur “

 

 

Lezing door Rik Torfs

 

 

Bijna alle godsdiensten geloven in een hiernamaals waarin het goede ”beloond” en het kwade “gestraft” wordt.

 

Hoe kwam dit eveneens terecht in onze cultuur?

 

Hoe gingen we daarmee om in kunst en cultuur en in onze dagelijkse leefwereld?

 

Wat was de rol van de Kerk in dit verband en wat was de invloed daarvan in ons dagelijks bestaan?

 

Wat is de evolutie hiervan over de jaren heen? Hoe kijkt de Kerk daar nu tegenaan?

 

In ons taalgebruik spreken we nog altijd van de ”zevende hemel”!

 

 

Waar: SINT LODEWIJK, Kerkstraat 63, 2970 ’s-Gravenwezel         

Volg de signalisatie naar de zaal . De parking zelf is beperkt in capaciteit dus

parkeren in de buurt.

Wanneer: Donderdag 15 februari om 20.00u

Inkom: leden € 7 – niet-leden € 15, inschrijven door storting op

rekeningnr BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds Schilde.

Info: achiel.ossaer@skynet.be tel 03 383 39 03