Davidsfonds Schilde

 

Privacy Beleidsverklaring

 

1-Verantwoordelijkheid

 

a.       In lijn met GDPR wil Davidsfonds Schilde het recht op privacy van zijn leden beschermen en de veiligheid van de persoonsgebonden gegevens waarborgen.

 

b.      We respecteren de privacy van onze leden en de deelnemers aan onze activiteiten.

 

c.       We verzamelen en verwerken geen persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden dan deze die worden beschreven hieronder. We zorgen eveneens dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en het is ons doel te voldoen aan wettelijke voorschriften en de verplichtingen ter zake.

 

d.      Deze beleidsverklaring is van toepassing op al onze medewerkers, en elke medewerker is verlicht inbreuken te melden wanneer die vastgesteld of vermoed worden.

 

e.       We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van anderen, waarmee we samenwerken.

 

f.        Wanneer een persoon of een organisatie ons persoonsgegevens verstrekt in naam van een andere persoon of organisatie dan nemen we aan dat hiervoor de nodige toestemming bekomen werd.

 

2-Bevoegdheden

 

a.       De bevoegdheid voor het beleid ligt bij het bestuur van de organisatie en vertegenwoordigd door de secretaris.

 

b.      Het bestuur is bevoegd om alle beslissingen te nemen ter zake: het beleid zelf, de opvolging van de implementatie en de installatie van de nodige procedures en maatregelen.

 

3-Hoe komt de info bij ons

 

a.       Iemand die lid wordt van Davidsfonds vult zelf een formulier in bij de aanvraag. Die info wordt ingebracht bij, en bewaakt door Davidsfonds Nationaal. Wij putten uit die gegevens voor onze werking.

 

b.      Davidsfonds Nationaal heeft zijn eigen GDPR beleidsverklaring.

 

c.       Toevallige contacten en info houden we zelf bij.

 

4-Welke info verzamelen wij

 

a.       Naam, voornaam

 

b.      Adres

 

c.       Tel nrs

 

d.      E-mail adres

 

e.       Betalingen

 

f.        Geboortedatum (*)

 

g.       Geslacht (*)

 

5-Waarom -> gerechtvaardigd belang / Contractuele Basis

 

a.       Ledenadministratie (inschrijvingen, wijkindelingen…)

 

b.      Bijhouden van betalingen

 

c.       Opstellen van inschrijvingslijsten

 

d.      Bijhouden van contracten

 

6-Hoe lang

 

a.       Zo lang als nodig voor een actief beleid

 

b.      Passieve info (contacten) max 5 jaar

 

c.       Gelegenheidsinformatie (inschrijvingen) max 5 jaar

 

d.      Betalingen (zie bankpraktijken) 5 jaar

 

7-Opvolging

 

a.       Een interne procedure legt vast wie dat wat doet op elk toestel om toe te laten uit te zoeken wat, waar, wanneer iets fout is gelopen.

 

b.      Datalekken worden onderzocht en medegedeeld aan de privacy commissie van Davidsfonds Leuven.

 

8-Beveiliging

 

We gebruiken beveiligde computers met paswoorden, virusbescherming en beperkte toegang.

 

9-Profiling

 

We doen niet aan profiling

 

10-Recht om de beschikbare info te bekijken en of uit te schrijven

 

Iedereen kan nagaan wat we bijhouden en heeft het recht om uit te schrijven. Dit kan gebeuren door contact op te nemen met de secretaris. Wij communiceren dan met Davidsfonds Nationaal.

 

 

 

Goedgekeurd door het bestuur op de bestuursvergadering van 6/6/2018

 

 

 

(*) deze gegevens worden enkel opgevraagd in opdracht van Davidsfonds vzw en worden niet lokaal gebruikt.